Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door:

- Subsidies en donaties

- Schenkingen, erfstellingen en legaten

- Alle andere verkrijgingen en baten

Info Vermogen 2013
Balans Resultaat 2014
Balans Resultaat 2015
Balans Resultaat 2016
Balans Resultaat 2017
Balans Resultaat 2018
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2020