Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door:

- Subsidies en donaties

- Schenkingen, erfstellingen en legaten

- Alle andere verkrijgingen en baten

Jaarrekening 2022 Kop Van Wa Z
PDF – 121,8 KB 218 downloads