Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door:

- Subsidies en donaties

- Schenkingen, erfstellingen en legaten

- Alle andere verkrijgingen en baten

Jaarrekening 2023 Kop Van Wa Z Pdf
PDF – 123,2 KB 51 downloads