De doelstelling van de Kop van WaZ is om kunst voor iedereen toegankelijk te maken. Wij hebben er begrip voor dat er bij veel mensen een drempelvrees bestaat om een galerie binnen te stappen. Het kan inderdaad indrukwekkend zijn een pand te betreden en in een stille ruimte terecht te komen met een aantal kunstwerken aan de muur die zelfs met een bonuskaart onbetaalbaar zijn.

Bij de Kop is dit anders. Wij nodigen mensen juist uit om binnen te komen, waar zij hun mening kunnen geven over hetgeen zij zien. Knoop een gesprek aan over kunst. Niet voor niets zijn wij een kunstontmoetingsplek. We praten ook graag over andere zaken die aan de orde komen.

Al onze mensen die er werken doen dit op vrijwillige basis. Zij zijn zelf kunstenaar danwel kunstliefhebber danwel begaan met het draaiende houden van een kleine galerie in het hartje van een kunstenaarsdorp.

 

Beloningsbeleid. Het bestuur ontvangt geen honorering. Wel hebben zij recht op een vergoeding voor de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Dit is vastgelegd en terug te vinden in de ANBI regeling op de website van de Belastingdienst.