Grafiek - 2014

  

De etsen en litho’s die Joke Sierag maakt zijn abstract, soms figuratief en vaak een combinatie van beide.

Bij de abstracte etsen nemen kleur, ritme, vormstructuren en lijnen de plaats in van het figuratieve object.

Kijkend naar het werk van Joke kom je tot de conclusie dat ze vrij speelt met het materiaal, naar hartenlust experimenteert met kleuren, vormen en materiaal.

In haar eigen woorden: … gewoon kijken waar je uit komt, nieuwe dingen ontdekken, als het kan uitbreken uit bestaande contouren en zorgen dat het niet allemaal in het vaste patroon past.

Alex Buswijller laat in zijn werk mensen zien die deel hebben aan een activiteit of situatie.
Het gaat hier om de lichaamshouding, de gevoelens en stemmingen.

Om dit te versterken wordt er geen gebruik gemaakt van het lichaam zelf, maar van een jas die het lichaam omhult. Een lege jas die volume heeft, vertaalt de lichaamstaal zonder afbreuk te doen aan de herkenbaarheid en de individualiteit van het figuur. Tevens wordt daarmee het element van anonimiteit toegevoegd. De jassen leiden een eigen leven, ze zijn deelnemer aan en toeschouwer van hun situatie. Ze vertellen hun eigen verhaal.