Vrijdag de 13e - 2011

Vrijdag de 13e

De Kop van Waz (kunstontmoetingsplek van Wijk aan Zee) bestaat vrijdag 13 mei exact 6 jaar.
Op vrijdag 13 mei 2005 opende de Kop van Waz voor de eerste keer haar deuren. Traditiegetrouw wordt er op vrijdag de 13de een nieuwe expositie tentoon gesteld. Dus, zo ook op deze bijzondere vrijdag 13 mei. Vanaf 17.00 uur is een ieder van harte welkom om de kunstenaars Jan van der Land, Gerard van Schie en Karin Bos te ontmoeten die deze keer exposeren.

In eerste instantie denk je het werk van Jan van der Land onder de noemer fotografie te kunnen classificeren. Fotografie is maar een deel van zijn mixed-media techniek. De computer speelt hier een grote rol in. Hij bewerkt en vervormt zijn foto's zo rigoureus dat het eindresultaat een geheel eigen beeld weergeeft.
Gerard van Schie weet als geen ander metaal en metalen materialen om te buigen tot levensechte vormen. Vogels, vrouwfiguren en andere levende figuren brengt hij tot leven met metaal.
Op het eerste gezicht is het beeld dat het werk van Karin Bos oproept een aangename wereld. Helder kleurgebruik en motieven die regelmatig aan de kindertijd refereren dragen daartoe bij. Echter, licht absurde dissonanten en fricties roepen vervolgens vragen op die onbeantwoord blijven. De mens staat centraal in het werk van Karin Bos. Met name zijn eigenaardigheden en onderlinge (machts-) verhoudingen hebben haar belangstelling. Haar werk behandelt onderwerpen zoals macht en seksualiteit die door Bos met humor gepresenteerd worden.